POMIAR

Pomiaru dokonujemy po  wstępnej kalkulacji kosztów i akceptacja przedstawionej oferty, dokonanej na podstawie pomiarów i informacji uzyskanej od klienta. Zainteresowanie wykonania pomiaru należy zgłaszać.